Trong 1 phép chia có số chia là 8,thương bằng 24 và số dư là số lớn nhất có thể.Vậy số bị chia là?

Trong 1 phép chia có số chia là 8,thương bằng 24 và số dư là số lớn nhất có thể.Vậy số bị chia là?

2 bình luận về “Trong 1 phép chia có số chia là 8,thương bằng 24 và số dư là số lớn nhất có thể.Vậy số bị chia là?”

Viết một bình luận