Trong giờ tập thể dục, cô giáo yêu cầu cả lớp xếp thành ba hàng,moi hàng 13 bạn thì còn thừa ra 1 bạn. Hỏi lớp học đó có

Trong giờ tập thể dục, cô giáo yêu cầu cả lớp xếp thành ba hàng,moi hàng 13 bạn thì còn thừa ra 1 bạn. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh

2 bình luận về “Trong giờ tập thể dục, cô giáo yêu cầu cả lớp xếp thành ba hàng,moi hàng 13 bạn thì còn thừa ra 1 bạn. Hỏi lớp học đó có”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới