Trong một phép chia số bị chia gấp 8 lần thương ,thương cũng gấp 8 lần số chia viết phép chia đó

Trong một phép chia số bị chia gấp 8 lần thương ,thương cũng gấp 8 lần số chia viết phép chia đó

2 bình luận về “Trong một phép chia số bị chia gấp 8 lần thương ,thương cũng gấp 8 lần số chia viết phép chia đó”

 1. a:b=c
  -> $\left \{ {{a=8c} \atop {c=8.b}} \right.$ 
  -> a=8.8.b=64b
          64b:b=c
                  c=64
  => a=8.64=512
          b=512:64=8
  Vậy 512:8=64
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số bị chia là a 
  Số chia là b
  Vậy ta có phép chia 
  a:b=8
  Đó bạn cho mình xin 1 cảm ơn 5 sao ctlhn ạ
  Thank you friend 
  #nguyenbaonguyen12#

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới