Viết tất cả các số có năm chữ số mà tổng năm chữ số của mỗi số đó bằng 8

Viết tất cả các số có năm chữ số mà tổng năm chữ số của mỗi số đó bằng 8

2 bình luận về “Viết tất cả các số có năm chữ số mà tổng năm chữ số của mỗi số đó bằng 8”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  10007, 10016, 10025, 10034, 10043, 10052, 10061, 10070, 10106, 10115, 10124, 10133, 10142, 10151, 10160, 10205, 10214, 10223, 10232, 10241, 10250, 10304, 10313, 10322, 10331, 10340, 10403, 10412, 10421, 10430, 10502, 10511, 10520, 10601, 10610, 10700, ….
  Cho mình hay nhất nha!

  Trả lời
 2.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   tất cả các số có năm chữ số mà tổng năm chữ số của mỗi số đó bằng 8 là:
  10007, 10016, 10025, 10034, 10043, 10052, 10061, 10070, 10106, 10115, 10124, 10133, 10142, 10151, 10160, 10205, 10214, 10223, 10232, 10241, 10250, 10304, 10313, 10322, 10331, 10340, 10403, 10412, 10421, 10430, 10502, 10511, 10520, 10601, 10610, 10700, 4003, 4012, 4021, 4030, 4102, 4111, 4120, 4201, 4210, 4300, 5002, 5011, 5020, 5101, 5110, 5200, 6001, 6010, 6100, 7000.
  Cho mình hay nhất!!!
  nnguyengiahan101114

  Trả lời

Viết một bình luận