số 75 486 làm tròn hàng chục nghìn hàng nghìn hàng trăm và hàng chục

số 75 486 làm tròn hàng chục nghìn
hàng nghìn
hàng trăm và hàng chục
Viết một bình luận