tìm x cho ; a)44-x=22 b) 38-x=19

tìm x cho ;
a)44-x=22
b) 38-x=19Viết một bình luận

Câu hỏi mới