Tổng số tuổi 2 mẹ con là 36 tuổi. Năm nay tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi ?

Tổng số tuổi 2 mẹ con là 36 tuổi. Năm nay tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới