Trong một phòng họp có 2 dãy ,mỗi dãy 10 hàng ghế .Số đại biểu có mặt dự cuộc họp đã được bố trí chỗ ngồi vừa đủ 8 đại biểu t

Trong một phòng họp có 2 dãy ,mỗi dãy 10 hàng ghế .Số đại biểu có mặt dự cuộc họp đã được bố trí chỗ ngồi vừa đủ 8 đại biểu trên mỗi hàng ghế .Hãy tính tổng số đại biểu có trong cuộc học

2 bình luận về “Trong một phòng họp có 2 dãy ,mỗi dãy 10 hàng ghế .Số đại biểu có mặt dự cuộc họp đã được bố trí chỗ ngồi vừa đủ 8 đại biểu t”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số hàng ghế trong phòng là:
  2 × 10 = 20 (hàng)
  Số đại biểu trong cuộc họp là:
  20 × 8 = 160 (đại biểu)
  Đáp số: 160 đại biểu

  Trả lời
 2. Số hàng ghế trong phòng là:
  2 x 10 = 20 (hàng)
  Số đại biểu trong cuộc họp là:
  20 x 8 = 160 ( đại biểu)
  Đáp số 160 đại biểu
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới