tuổi bố năm nay 35 tuổi tuổi con bằng 1 phần năm tuổi bố tuổi con kém mẹ 25 tuổi hỏi tuổi mẹ kém tuổi bố bao nhiêu tuổi

tuổi bố năm nay 35 tuổi
tuổi con bằng 1 phần năm tuổi bố
tuổi con kém mẹ 25 tuổi
hỏi tuổi mẹ kém tuổi bố bao nhiêu tuổiViết một bình luận

Câu hỏi mới