y x 5 = 60 y + 45 = 90 giúp em với ạ

y x 5 = 60
y + 45 = 90
giúp em với ạ

2 bình luận về “y x 5 = 60 y + 45 = 90 giúp em với ạ”

Viết một bình luận