1.Đặt tính rồi tính: 78653 + 80694 527684-81946 526×205 76140 : 324 Trình bày từng bước một nha

1.Đặt tính rồi tính:
78653 + 80694 527684-81946 526×205 76140 : 324
Trình bày từng bước một nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới