1 giờ 30 phút=…..giây giải chi tiết

1 giờ 30 phút=…..giây
giải chi tiết

2 bình luận về “1 giờ 30 phút=…..giây giải chi tiết”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 phút =60 giây
   1 giờ =60 phút =3600 giây
  30 phút =1800 giây
  3600 giây +1800 giây =5400 giây
  Giải đáp ->1 giờ 30 phút =5400 giây

  Trả lời
 2. $\color{red}{Lemon}$
  1 giờ 30 phút = 5400 giây.
  Giải thích :
  1 giờ có 60 phút.
  1 phút có 60 giây. 
  _________
  1 giờ = 60 phút = 60 xx 60 = 3600 giây.
  30 phút = 30 xx 60 = 1800 giây.
  => 3600 giây + 1800 giây = 5400 giây.
  Vậy 1 giờ 30 phút = 5400 giây.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới