1.Hiệu hai số là 4936. Nếu cùng bớt ở số bị trừ và số trừ 27 đơn vị thì hiệu mới là Bao nhiêu ? 2. Hiệu 2 số là 5183. Nếu th

1.Hiệu hai số là 4936. Nếu cùng bớt ở số bị trừ và số trừ 27 đơn vị thì hiệu mới là Bao nhiêu ?
2. Hiệu 2 số là 5183. Nếu thêm vào số bị trừ 97 đơn vị và bớt ở số trừ 97 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu ?

1 bình luận về “1.Hiệu hai số là 4936. Nếu cùng bớt ở số bị trừ và số trừ 27 đơn vị thì hiệu mới là Bao nhiêu ? 2. Hiệu 2 số là 5183. Nếu th”

 1. 1, Bớt ở số bị trừ đi 97 và bớt số trừ đi 27 thì hiệu hai số là : 
   4936 – 97 – 27 = 4812                                                           
  Đáp số: 4812
  2, Thêm vào số bị trừ 97 và bớt ở số trừ thì hiệu hai số là:5
  183 + 97 – 97=5183                                                           
  Đáp số: 5183
   Cho mình 5* và câu trả lời hay nhất nha, mình cảm ơn. Chúc bạn học tốt!!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới