1 mảnh đất hình bình hành co độ dài đáy là 65 m người ta thu hẹp mảnhđất để làm đường bầng cách giảm độ dài đáy đi12m thi đượ

1 mảnh đất hình bình hành co độ dài đáy là 65 m người ta thu hẹp mảnhđất để làm đường bầng cách giảm độ dài đáy đi12m thi được mảnh đất mới có diện tích nhỏ hơn diện tích ban đầu576m2 .tính diện tích mảnhđất ban đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới