1. Sắp xếp theo thứ từ bé đến lớn : `3/4 , 9/10 , 5/12` `………………………………………………………..

1. Sắp xếp theo thứ từ bé đến lớn :
`3/4 , 9/10 , 5/12`
`………………………………………………………………………………………………………………………………………..`Viết một bình luận

Câu hỏi mới