1.tìm x x+600=1600+400 x-700=600-300 x:40=10 giúp vs

1.tìm x
x+600=1600+400
x-700=600-300
x:40=10
giúp vs

2 bình luận về “1.tìm x x+600=1600+400 x-700=600-300 x:40=10 giúp vs”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tìm x:
  x + 600 = 1600 + 400
  x + 600 = 2000
  x = 2000 – 600
  x= 1400
  x – 700 = 600 – 300
  x – 700 = 300
  x = 300 + 700
  x = 1000
  x : 40 = 10
  x = 10 xx 40
  x = 400
  $#Nguyên$

  Trả lời
 2. x + 600 = 1600 + 400
  x + 600 = 2000
  x = 2000 – 600
  x = 1400
  x – 700 = 600 – 300
  x – 700 = 300
  x = 700 + 300
  x = 1000
  x : 40 = 10
  x = 10 xx 40
  x = 400 .
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới