1.tính 1/4+1/8 =?/?. Ai làm nhanh được hay nhất nha !

1.tính 1/4+1/8 =?/?. Ai làm nhanh được hay nhất nha !

2 bình luận về “1.tính 1/4+1/8 =?/?. Ai làm nhanh được hay nhất nha !”

  1. Giải đáp:
     3/8
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     1/4 + 1/8 = 2/8 + 1/8 = 3/8.                                                                                  Chúc Học Gioi

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới