1 . Tổng của 2 số bằng tích của số lớn nhất có 2 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số . nếu số thứ 1 tăng thêm 14 đơn vị và số t

1 . Tổng của 2 số bằng tích của số lớn nhất có 2 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số . nếu số thứ 1 tăng thêm 14 đơn vị và số thứ 2 giảm đi 56 đơn vị .thí số thứ ` 1 ` hơn số thứ 2 84 đơn vị . Tìm 2 số đóViết một bình luận

Câu hỏi mới