1. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, một vườn hoa hình thoi có độ dài các đường chéo lần lượt là 6mm và 9mm. Hỏi diện tích thật của

1. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, một vườn hoa hình thoi có độ dài các đường chéo lần lượt là 6mm và 9mm. Hỏi diện tích thật của vườn hoa đó là bao nhiêu mét vuông?

2 bình luận về “1. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, một vườn hoa hình thoi có độ dài các đường chéo lần lượt là 6mm và 9mm. Hỏi diện tích thật của”

 1. Vườn hoa có độ dài đường chéo lớn thật là:
     9 x 1000= 9000 (mm)
  Vườn hoa có độ dài đường chéo bé thật là:
     6 x 1000= 6000(mm)
  6000 mm= 6m
  9000 mm= 9 m
  Diện tích thật của vườn hoa đó là:
    (6 x 9):2= 27(m²)
            Đáp số: 27 m².
   

  Trả lời

Viết một bình luận