15000 : 20 74500 ; 30 52400 : 70 758 : 17 7877 : 43 8765 : 45 2650 : 54 Đặt tính ra vở xong chụp gửi

15000 : 20 74500 ; 30 52400 : 70 758 : 17 7877 : 43 8765 : 45 2650 : 54
Đặt tính ra vở xong chụp gửi cho mình với ạ

2 bình luận về “15000 : 20 74500 ; 30 52400 : 70 758 : 17 7877 : 43 8765 : 45 2650 : 54 Đặt tính ra vở xong chụp gửi”

 1. 15 000 : 20              74 500 : 30               52 400 : 70            7
    1 00   : 750            14 5     : 2483             3 40   : 748            
          00                      2 50                            600                  
             0                        100                            40                                           
                                         10
           758 : 17         7877 : 43         8765 : 45  
            78 : 44         357   : 183       426   : 194
            10                 137                  215  
                                     8                    35          
  2650 : 54 
    490 : 49
        4
  Xin hay nhất
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới