2/3 x 3/2 4/7 x 7/4 1/2×2/1

2/3 x 3/2 4/7 x 7/4 1/2×2/1

2 bình luận về “2/3 x 3/2 4/7 x 7/4 1/2×2/1”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  2/3 xx 3/2 = (2 xx 3)/(3 xx 2) = 6/6 = 1
  4/7 xx 7/4 = (4 xx 7)/(7 xx 4) = 28/28 = 1
  1/2 xx 2/1 = (1 xx 2)/(2 xx 1) = 2/2 = 1
   color{blue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}

  Trả lời

Viết một bình luận