` 2 ` câu tương ứng ` x – 700 = 300 + 1000 ` ` x xx 800 = 100 – 90 `

` 2 ` câu tương ứng
` x – 700 = 300 + 1000 `
` x xx 800 = 100 – 90 `

2 bình luận về “` 2 ` câu tương ứng ` x – 700 = 300 + 1000 ` ` x xx 800 = 100 – 90 `”

 1. x – 700= 300+1000
  x – 700 =   1300
       x= 1300 + 700
        x= 2000
  X x 800= 100 – 90
  X x 800= 10
     x= 800 : 10\
     X= 80 
          nhitran723:
       

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới