2 gói bánh nhẹ hơn gói kẹo 100g nhưng 3 gói bánh lại nặng hơn gói kẹ o 350g. Hỏi mỗi gói bánh nặng bao nhiêu ki- lô – gam?

2 gói bánh nhẹ hơn gói kẹo 100g nhưng 3 gói bánh lại nặng hơn gói kẹ o 350g. Hỏi mỗi gói bánh nặng bao nhiêu ki- lô – gam?

2 bình luận về “2 gói bánh nhẹ hơn gói kẹo 100g nhưng 3 gói bánh lại nặng hơn gói kẹ o 350g. Hỏi mỗi gói bánh nặng bao nhiêu ki- lô – gam?”

 1. Giải đáp:
   450 g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                  Bài giải
  Mỗi gói bánh cân nặng là :
         100g + 350g = 450 (g)
                               Đáp số : 450 g
  #MamNonHuongSen.edu.vn
  chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận