2 số có tổng là 93.nếu số lớn chia số bé thì được thương là 5 và số dư là 3

2 số có tổng là 93.nếu số lớn chia số bé thì được thương là 5 và số dư là 3

2 bình luận về “2 số có tổng là 93.nếu số lớn chia số bé thì được thương là 5 và số dư là 3”

 1. SL : SB = 5  dư  3 nên số bé = 1/5 số lớn.
  Tổng số phần bằng nhau là :
                  1 + 5 = 6 ( phần )
  Số bé là :
          (93 – 3) : 6 xx 1 = 15
  Số lớn là :
          93 – 15 = 78
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 1 = 6 ( phần )
  Số bé là:
  ( 93 – 3 ) : 6 = 15
  Số lớn là:
  15 $\times$ 5 + 3 = 78
  Đáp số: Số lớn: 78
               Số bé: 15
       – – -~kid20~- – –
   

  Trả lời

Viết một bình luận