2023 x 125-2023 x 15 – 2023 x 9 trả lời nhanh giúp mik với ạ

2023 x 125-2023 x 15 – 2023 x 9
trả lời nhanh giúp mik với ạ

2 bình luận về “2023 x 125-2023 x 15 – 2023 x 9 trả lời nhanh giúp mik với ạ”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2023 xx 125-2023 xx 15 – 2023 xx 9 – 2023
  = 2023 xx ( 125 – 15 – 9)
  =2023 xx 101
  = 2023 xx ( 101 – 1 )
  = 2023 xx 100
  = 202300

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới