X x 4 + X x 5 =1278. Gía trị của X là bao nhiêu

X x 4 + X x 5 =1278. Gía trị của X là bao nhiêu

2 bình luận về “X x 4 + X x 5 =1278. Gía trị của X là bao nhiêu”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới