4/5 tạ + 3/5 yến = ……. kg

4/5 tạ + 3/5 yến = ……. kg

2 bình luận về “4/5 tạ + 3/5 yến = ……. kg”

Viết một bình luận