468×55-468×44-468 Tính cách thuận tiện nhất

468×55-468×44-468
Tính cách thuận tiện nhất

2 bình luận về “468×55-468×44-468 Tính cách thuận tiện nhất”

 1. Giải đáp:+ Lời giải và giải thích chi tiết:
   468 xx 55 – 468 xx 44 – 468
  = 468 xx 55 – 468 xx 44- 468 xx 1
  = 468 xx (55-44-1)
  = 468xx10
  = 4680
  Công thức:
  a xx b – a xx c – a
  = a xx b – a xx c – a xx 1
  = a xx(b-c-1)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới