5865400dm=…….km…..hm….m

5865400dm=…….km…..hm….m

2 bình luận về “5865400dm=…….km…..hm….m”

 1. 5865400dm=5000000dm+800000dm+60000dm+5000dm+400dm=5000000dm+800000dm+65400dm= 500km+800hm+6540m
  Vậy 5865400dm=500km+800hm+6540m
  @Ryan
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5865400 d m = 500 k m + 800 h m + 6540 m
  => 5000000 d m + 800000 dm + 60000 d m + 5000 d m + 400 d m= 500 k m + 800 h m + 6540 m

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới