7/9×12/7-15/8:5 tính giá trị biểu thức

7/9×12/7-15/8:5
tính giá trị biểu thức

2 bình luận về “7/9×12/7-15/8:5 tính giá trị biểu thức”

Viết một bình luận