8. Một can chứa 20 lít xăng, mỗi lít xăng cân nặng 4/5 kg. Hỏi can xăng đó nặng bao nhiêu kg, biết rằng cái can không chứa xă

8. Một can chứa 20 lít xăng, mỗi lít xăng cân nặng 4/5 kg. Hỏi can xăng đó nặng bao nhiêu kg, biết rằng cái can không chứa xăng cân nặng 1kg ?Viết một bình luận