9 / 2 + ( x – 3 / 4 ) = 25 / 4

9 / 2 + ( x – 3 / 4 ) = 25 / 4

2 bình luận về “9 / 2 + ( x – 3 / 4 ) = 25 / 4”

 1. Giải đáp: 5/2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  9/2+(x- 3/4)= 25/4
           x- 3/4= 25/4- 9/2
           x- 3/4= 25/4- 18/4
           x- 3/4= 7/4
           x        =7/4+ 3/4
           x        =10/4
           x        =5/2
  Vậy, x=5/2
  ~ $kiddd$ ~
         

  Trả lời
 2. 9/2 + ( x – 3/4 ) = 25/4
              x – 3/4   = 25/4 – 9/2
              x – 3/4   = 7/4
              x            = 7/4 + 3/4
              x            = 5/2
  Vậy x = 5/2

  Trả lời

Viết một bình luận