a. 72356 + 9345 b. 3821 x 100 c. 2163 x 203 d. 2688 : 24

a. 72356 + 9345
b. 3821 x 100
c. 2163 x 203
d. 2688 : 24

2 bình luận về “a. 72356 + 9345 b. 3821 x 100 c. 2163 x 203 d. 2688 : 24”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,$\textit{72 356 + 9 345 = 81 701}$
  b, $\textit{3 821 × 100 = 382 100}$
  c. $\textit{2163 × 203 = 439 089}$
  d, $\textit{2688 : 24 = 112}$
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a 72356 + 9345 = 81701
   b 3821   x 100    = 382100
   c  2163   x 203    = 439089
   d 2688    :  24      = 112

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới