Bác Nam sử dụng 25 diện tích mảnh vườn để trồng rau, 310 diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Hỏi diện tích trồng rau nhiều hơn

Bác Nam sử dụng 25 diện tích mảnh vườn để trồng rau, 310 diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Hỏi diện tích trồng rau nhiều hơn hay diện tích đất trồng hoa nhiều hơn? Tại sao?

2 bình luận về “Bác Nam sử dụng 25 diện tích mảnh vườn để trồng rau, 310 diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Hỏi diện tích trồng rau nhiều hơn”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  2/5 = 2.2/5.2 = 4/10
  Ta thấy: 
  4/10 > 3/10 hay 2/5 > 3/10
  => Vậy diện tính trồng rau nhiều hơn diện tích trồng hoa.
  (Ta đi quy đồng 2/5 cho cùng mẫu số với 3/10)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 2/5=2×2/5×2=4/10
  Mà: 410>310
  => Diện tích mảnh vườn trồng rau nhiều hơn diện tích mảnh vườn trồng hoa.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới