bài 1 Có 27 bạn gái và 24 bạn trai chia thành các nhóm mỗi nhóm có 3 bạn chơi nhảy dây . Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm ?

bài 1 Có 27 bạn gái và 24 bạn trai chia thành các nhóm mỗi nhóm có 3 bạn chơi nhảy dây . Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm ?

2 bình luận về “bài 1 Có 27 bạn gái và 24 bạn trai chia thành các nhóm mỗi nhóm có 3 bạn chơi nhảy dây . Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm ?”

 1. Giải
  Tổng số cả bạn trai và bạn gái là :
  27+24 = 51 (bạn) 
  Có tất cả số nhóm là :
  51 : 3 = 17 (nhóm) 
  Đáp số : 17 nhóm 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới