Bài 1: Hãy viết tất cả các phân số có tử số bằng 5; có mẫu số nhỏ hơn 30 và chia hết cho cả 2 và 3. Bài 2: Tìm một phân số có

Bài 1: Hãy viết tất cả các phân số có tử số bằng 5; có mẫu số nhỏ hơn 30 và chia hết cho cả 2 và 3.
Bài 2: Tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 25, nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu số ta được một phân số có giá trị bằng 1.

2 bình luận về “Bài 1: Hãy viết tất cả các phân số có tử số bằng 5; có mẫu số nhỏ hơn 30 và chia hết cho cả 2 và 3. Bài 2: Tìm một phân số có”

 1. dấu hiệu chia hết cho 2 là : có các chữ số tận cùng là số chẵn. VD:0;2;4;6;8.
  dấu hiệu chia hết cho 3 là : tổng các số là 3 thì chia hết cho 3.
  =>6;12;18;24;30
   

  Trả lời
 2. Bài 1:
  Mẫu số <30 và chia hết cho 2 và 3 là {6;12;18;24}, do mẫu số phải khác 0 nên loại 0
  Vậy phân số cần tìm là: 5/6;5/12;5/18; 5/24
  Bài 2:
  Mẫu số là :
     (25 + 7) : 2 = 16
  Tử số là :
      16 – 7 = 9 
  Phân số đó là $\dfrac{9}{16}$
  #MieDayy
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới