Bài 1: Không quy đồng mẫu số, tử số, hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: a, 5/6; 1/2; 3/4; 2/3; 4/5 b.1

Bài 1: Không quy đồng mẫu số, tử số, hãy sắp xếp các phân
số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
a, 5/6; 1/2; 3/4; 2/3; 4/5
b.12/13; 34/33; 11/12; 33/32
Bài 2: Không quy đồng mẫu số, tử số, hãy so sánh các
phân số sau:
a. 11/17 và 17/11
B.1999/2000 và 13/12

1 bình luận về “Bài 1: Không quy đồng mẫu số, tử số, hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: a, 5/6; 1/2; 3/4; 2/3; 4/5 b.1”

Viết một bình luận