bài 1 : một cửa hàng bán vải lần thứ nhất bán được 3/7 m vải, lần thứ hai bán được 2/5 tấm vải đó thì còn lại 60 m . Hỏi lúc

bài 1 : một cửa hàng bán vải lần thứ nhất bán được 3/7 m vải, lần thứ hai bán được 2/5 tấm vải đó thì còn lại 60 m . Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu mét ?
Viết một bình luận