Bài 1 :Tìm số bị chia hết a) Số chia là 125 , thương là 16 và số dư là 5 b) Số chia là 175 , thường là 5 và số dư lớn nhất t

Bài 1 :Tìm số bị chia hết
a) Số chia là 125 , thương là 16 và số dư là 5
b) Số chia là 175 , thường là 5 và số dư lớn nhất trong phép chia đó
Bài 2 : Một người đi xe máy đi được 67 km 500 m , trong 2 giờ 15 phút . Hỏi trung bình mỗi phút xe đi được bao nhiêu mét ?
Bài 3 : Tính ( nếu dư thì viết dư sang )
4992 : 128 =
7832 : 197 =

1 bình luận về “Bài 1 :Tìm số bị chia hết a) Số chia là 125 , thương là 16 và số dư là 5 b) Số chia là 175 , thường là 5 và số dư lớn nhất t”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới