bài 1 : tính thuận tiện nhất c ) 15/35 + 14/20 – 12/21 d) 11/24 – 18/12 + 27/72

bài 1 : tính thuận tiện nhất
c ) 15/35 + 14/20 – 12/21
d) 11/24 – 18/12 + 27/72Viết một bình luận

Câu hỏi mới