Bài 1 : Viết tiếp vào chỗ chấm Cho biểu thức M = 1425 : x – 450 : 30 a) Với x = 75 , gái trị của biểu thức M là ………….

Bài 1 : Viết tiếp vào chỗ chấm
Cho biểu thức M = 1425 : x – 450 : 30
a) Với x = 75 , gái trị của biểu thức M là …………..
b) Với x = ….. Biểu thức M có giá trị lớn nhất
Bài 2 : Đúng ghi Đ sai ghi S
Tìm số tự nhiên có hai chữ số , biết rằng khi viết thêm 10 vào bên phải số phải tìm ta được số mới lớn hơn số phải tìm 2485 đơn vị .
a) 24 : …..
b) 25 : …..
Bài 3 : Tích của hai số là 6764 . Nếu giảm thừa số thứ hai đi 51 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ nhất được tích mới là 2888 . Tìm hai số đó .

1 bình luận về “Bài 1 : Viết tiếp vào chỗ chấm Cho biểu thức M = 1425 : x – 450 : 30 a) Với x = 75 , gái trị của biểu thức M là ………….”

 1. Bài 1
  a, M= 1425 : 75 -450 : 30
  M= 19 – 15
  M=4
  b,Với x =1 Biểu thức M có giá trị lớn nhất
  Bài 2
  a) S
  b) Đ
  Bài 3
  Gọi 2 số đó lần lượt là a và b.
  Ta có: a.b=6764.
  (a-51).b=2888.
   a.b-51.b=2888
   6764-51.b=2888
  51.b=3876.
   Suy ra b=76.
   Suy ra a=89.
  Vậy 2 số đó là 89 và 76.
   Cho t xin trả lời hay nhất ạ. Chúc bạn học tốt!!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới