Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 165; giữa chúng có 16 số tự nhiên khác? Bài 3: Tìm 3 số có tổng bằng 47. Biết số thứ n

Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 165; giữa chúng có 16 số tự nhiên khác?
Bài 3: Tìm 3 số có tổng bằng 47. Biết số thứ nhất kém số thứ hai là 3 đơn vị, số thứ hai kém số thứ ba là 5 đơn vị.

1 bình luận về “Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 165; giữa chúng có 16 số tự nhiên khác? Bài 3: Tìm 3 số có tổng bằng 47. Biết số thứ n”

 1. Giải đáp:
  Câu 2 
  hiệu hai số là:
  16
  số bé là:
  (165-16) : 2 = 74,5
  số lớn là:
  165 – 74,5 = 90,5
  đáp số: SB: 74,5
              SL: 90,5
  Bâì 3
  số thứ 2 là 
  (47+17);2=32
  số thuws 3 là 
  32+5=37
  số thứ 1 là 
  32-3=29
  Ds…..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới