Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện a) 257 × 432 + 257 ×354 + 257 × 214 b) 325 × 1574 325 × 325 325 × 249 c)

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện
a) 257 × 432 + 257 ×354 + 257 × 214
b) 325 × 1574 325 × 325 325 × 249
c) 312 × 425 + 312 × 574 + 312
d) 175 × 1274 175 × 273 175
Giúp mk với huhu

1 bình luận về “Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện a) 257 × 432 + 257 ×354 + 257 × 214 b) 325 × 1574 325 × 325 325 × 249 c)”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết: 
  ,a) 257 × 432 + 257 ×354 + 257 × 214
  =257 x (432+354+214)
  =257×1000
  = 257000
  b)325 x 1574 325 x 325 325 x 249
  =325x (1574-325-249)
  =325×1000
  =325000
  c) 312 × 425 + 312 × 574 + 312
  =312x(425+312+574)
  =312×1000
  =312000
  d) 175 × 1274 175 × 273 175
  =175x(1274-273-1)
  =175×1000
  =175000
                                        chúc bn hoc tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới