Bài 3. Tính bằng hai cách a. (65 + 35) : 5 b. (36 6) : 3 c. (456 + 144) : 6 d. (1584 684) : 9 Bài 4

Bài 3. Tính bằng hai cách
a. (65 + 35) : 5 b. (36 6) : 3 c. (456 + 144) : 6 d. (1584 684) : 9
Bài 4. Tính bằng ba cách
a.126 : (2 × 3) b. 675 : (3 × 5)
Giúp mình với

1 bình luận về “Bài 3. Tính bằng hai cách a. (65 + 35) : 5 b. (36 6) : 3 c. (456 + 144) : 6 d. (1584 684) : 9 Bài 4”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 3:
  a.C1:(65 + 35) :5=100 : 5=20.
      C2:(65 + 35):5= 65 : 5 + 35 : 5=13+7=20.
  b.C1: (36-6):3= 30 : 3 = 10.
     C2:(36-6):3 = 36 : 3 – 6 : 3 = 12 – 2 = 10.
  c. C1: (456 + 144) : 6 = 600 : 6 = 100.
      C2: (456 + 144) : 6 = 456 : 6 + 144 : 6 = 76 + 24 = 100.
  d. C1:( 1584 – 684 ) : 9 = 900 : 9 =100.
       C2:( 1584 – 684) : 9 = 1584 : 9 – 684 : 9= 176 – 76 =100.
  Bài 4: 
  a,C1: 126 : (2×3)= 126 : 6 = 21.
      C2: 126 : (2×3)= 126 : 2 : 3 = 21.
      C3: 126 : ( 2 x 3) = 126 : 2 – 126 : 3 = 21.
  b,C1 : 675 : (3 x 5) = 675 : 15 = 45.
      C2  675 : (3 x 5) = 675 : 3 : 5 = 45.
     Xin hay nhất ạ
  Bao công sức của tui đó

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới