bài 4: A là phân số nào ? a. 3/5 b,21/15 24/17 3/4 14/3 A 5/4 25 34/36

bài 4: A là phân số nào ?
a. 3/5 b,21/15 24/17
3/4 14/3 A
5/4 25 34/36

1 bình luận về “bài 4: A là phân số nào ? a. 3/5 b,21/15 24/17 3/4 14/3 A 5/4 25 34/36”

Viết một bình luận