Bài 6 : a) Viết tiếp 1 số vào dãy số sau cho phù hợp : 1,4,9,16, …. b) Cần bao nhiêu chữ số để đánh dấu trang của một quyển

Bài 6 :
a) Viết tiếp 1 số vào dãy số sau cho phù hợp : 1,4,9,16, ….
b) Cần bao nhiêu chữ số để đánh dấu trang của một quyển sách dài 150 trang
Cứu em, giải thích đầy đủ + đáp án đúng = câu trả lời hay nhất

2 bình luận về “Bài 6 : a) Viết tiếp 1 số vào dãy số sau cho phù hợp : 1,4,9,16, …. b) Cần bao nhiêu chữ số để đánh dấu trang của một quyển”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,số đó là 25
  vì đây là dãy số cách đều khoảng cách tăng dần:3,5,7,9,… 
  ⇒ta có: 1,4,9,16,25,..
  b,
  Từ 1-9 có 9 số
  Từ 10-90 có:(99-10):1+1=90 số
  Từ 100-150 có:(150-100):1+1=51 số
                         Cần dùng số chữ số là:
                                            9×1+90×2+51×3=242(chữ số)
                                                            Đáp số 242 chữ số

  Trả lời
 2. a) Số cần điền là: 25
  Giải thích: Vì mỗi chữ số cách nhau các số lẻ liên tiếp 1, 3, 7, 9,….
  b)           Giải:
   Từ 1 đến 9 có 9 chữ số. Từ 10 đến 99 có 2 × 90 = 180 (chữ số)
   Số trang có 3 chữ số :
      150 – 99 = 51 (trang)
   Số chữ số của các trang có 3 chữ số là:
      3 × 151 = 153 (số)
   Để đánh dấu 1 cuốn sách dày 150 trang, ta cần dùng :
      180 + 9 + 153 = 342 (chữ số)
               Đáp số: 342 chữ số

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới