Bài 63: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 1/2 – 1/3 + 1/4 – 1/6 Bài 64 : tìm phân số a/b a/b + 5/6 = 1 – 1/8

Bài 63: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
1/2 – 1/3 + 1/4 – 1/6
Bài 64 : tìm phân số a/b
a/b + 5/6 = 1 – 1/8 ( mn làm chi tiết dùm em với ạ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới