Bạn Bình Phương cắt 1 tờ bìa hình chữ nhật có chu vi là 206 mm thành 2 hình chữ nhật có tổng chu vi là 296 mm. Hãy tính diện

Bạn Bình Phương cắt 1 tờ bìa hình chữ nhật có chu vi là 206 mm thành 2 hình chữ nhật có tổng chu vi là 296 mm. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu.Viết một bình luận

Câu hỏi mới