bản đồ vẽ theo tỷ lệ 1/250000 trên bản đồ quãng đường từ a đến b đo được 4 cm hỏi trên thực tế quãng đường dài bao nhiêu km

bản đồ vẽ theo tỷ lệ 1/250000 trên bản đồ quãng đường từ a đến b đo được 4 cm hỏi trên thực tế quãng đường dài bao nhiêu km

2 bình luận về “bản đồ vẽ theo tỷ lệ 1/250000 trên bản đồ quãng đường từ a đến b đo được 4 cm hỏi trên thực tế quãng đường dài bao nhiêu km”

Viết một bình luận