bạn lan đọc một cuốn sách trong 3 ngày , ngày thứ nhất bạn đọc được 1/3 cuốn sách, ngày thứ hai bạn đọc được 4/7 cuốn sách,ng

bạn lan đọc một cuốn sách trong 3 ngày , ngày thứ nhất bạn đọc được 1/3 cuốn sách, ngày thứ hai bạn đọc được 4/7 cuốn sách,ngày thứ 3 bạn đọc nốt 36 trang còn kại, hỏi cuốn sách đó dài bao nhiêu trang

1 bình luận về “bạn lan đọc một cuốn sách trong 3 ngày , ngày thứ nhất bạn đọc được 1/3 cuốn sách, ngày thứ hai bạn đọc được 4/7 cuốn sách,ng”

 1. Đáp án+giải các bước như sau:
  Phân số chỉ số trang sách còn lại sau ngày 1:
  1 – 1/3 = 2/3
  phân số chỉ số trang sqch còn lại sau ngày 2:
  1 – 5/8 = 3/8
  phân số chỉ số trang sách còn lại sau hai ngày đọc:
  (2/3).(3/8) = 1/4 hay 90 trang sách
  Số trang sách có:
  90: (1/4) = 360 trang
  @thuongvan2008

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới